Thi công bảng hiệu anh ngữ Hồng Hạc

27
anh ngữ hồng hạc

Hình ảnh quá trình lắp đặt kết cấu đến khi hoàn thành

Tạo khung định hình trước khi ốp tám aluminium
Các tấm nhôm aluminium được bày trí ra cắt để ốp vào tường
Hoàn thiện xong phần ốp tấm aluminium
Nội thất bên trong anh ngữ Flamingo