Thi công bảng hiệu ngân hàng MB

bảng hiệu ngân hàng mb

Dưới đây là một số thông tin dự án làm bảng hiệu ngân hàng MB mà công ty 3M đã thực hiện triển khai.

Đầu tiên là giai đoạn hàn khung và xây chân đứng cho cây ATM

Với khung hộp đèn ống tuyp

Hình ảnh hộp đèn và cây ATM sau khi đã hoàn thành vào buổi tối