Home / Thi Công Alu / Thi công mặt dựng nhôm soild panel

Thi công mặt dựng nhôm soild panel

Mặt dựng nhôm soild là vật liệu hiện đại mới nhất hiện nay trong kiến trúc. mặt dựng nhôm soild là tấm nhôm đặc dày từ 2-3mm tùy theo yêu cầu được đột lỗ theo thiết kế hoa văn, lỗ tròn, vuông… cạnh tấm nhôm được chấn kỹ thuật bẻ cạnh giống như ốp alu bình thường.

Sau các công đoạn mài dũa làm nguội tấm nhôm soild được đem đi sơn hấp PVDF theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay của nhà máy TAC TOP AMERICAN lớp sơn có độ bền 30 năm ngoài trời. aluminium solid panel

Website: https://congty3m.com/thi-cong-alu/

Hình ảnh sản phẩm mặt dựng nhôm soild – Congty3m.com

mat dung solid mat dung solid panel nhom solid panel solid-panel tam nhom solid tam nhom solid tam nhom solid tam nhom solid panel tam op nhom solid panel tam solid panel thi cong mat dung nhom thi cong mat dung nhom solid thi cong mat dung solid thi cong mat dung solid panel thi cong nhom solid panel thi cong nhom solid panel thi cong panel thi cong solid panel thi cong tam nhom solid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *